onsdag 3 februari 2010

Hur man räknar ut volymen på en ellipsoid!


Det här är en ellipsoid det är ungefär som ett ägg, fast den är lika avrundad på båda sidorna.
Ett ägg är störe avrundat på enna sidan och mindre på anndra.
Nu ska vi räkna ut volymen på ellipsoiden.
Så här ser formeln ut 4/3 pi abc,
a,b,c står för tre radier i ellipsen längden, bredden och djupet.
Först tar man och mäter upp längden , bredden och djupet.
Våra längd är 1 dm bredden och djupet är 5,5 cm. Nu ska vi bara dela måtten på två så att man kan få fram radierna. Nu kan vi börja räkna.

Vi ska räkna pi som 3,14. 4/3=1,33333
1,3333* 3,14 = 4,18666*5=20,93333 *2,25*2,25ungefär 105,975
svaret blir alså ungefär 105,975 kubikcentmeter
nu en liten fråga till er , om längden radie är 15cm och djupes radi är 6cm vad är volymen?